Úvodní stránka » Naše filozofie

Naše filozofie

Filozofie našich služeb je prostá – odborně a s poctivým výběrovým řízením.

Výběrové řízení
Díky poctivému výběrovému řízení je možné ušetřit nemalé peníze. Je to dáno tím, že jednotlivé nabízející společnosti nemají přístup k nabídkám firem ostatních. Ty má až zákazník a my. Není tedy možné ovlivnit celkovou cenu tím, že se firmy mezi sebou domluví a dají cenu podobnou. My sloužíme pouze jako prostředník a technický dozor prováděných prací. K veškeré komunikaci mezi námi a poptávanými firmami má zákazník přístup.

Jedná se tedy o to, že náš zástupce provede zaměření, případně navrhne řešení a provede výkaz výměr pro nacenění jednotlivými firmami. Tento výkaz výměr zkonzultuje se zákazníkem a poté rozešle poptávku jednotlivým společnostem. Pokud zákazník zná a preferuje určitou firmu či živnostníky, zahrneme je do výběrového řízení také.

Nejlevnější nabídka
Jednotlivé nabídky posílají firmy jak nám, tak zároveň zákazníkovi. Zákazník tedy sám vidí jednotlivé ceny ze zadání, které je pro všechny stejné a není tedy možné to, že by jedna společnost naceňovala jinou variantu prací než ostatní. V tu chvíli máme před sebou 5-10 nabídek se stejným zadáním.

Poté se sejde náš zástupce se zákazníkem a zkonzultuje jednotlivé nabídky. Provede se výběr s cca třemi nejlepšími návrhy a provede se finálové výběrové řízení. To spočívá v tom, že se ještě snažíme snížit nejnižší nabídky a tedy konečná cena se dostane na minimální možnou hodnotu.

Odborná práceSamozřejmě je pravdou to, že ne vždy je firma s nejlevnější nabídkou to nejlepší řešení. Na nás je zjistit si reference na jednotlivé firmy a také samozřejmě kontrola prováděných prací a legislativa s tím spojená. To znamená, že s vybranou firmou bude sepsána náležitá smlouva (objednávka) ve které se zavazuje k řádnému plnění díla a termínů. Dále striktně požadujeme vedení stavebního deníku. Pokud jsou zjištěny jakékoliv nedostatky, chyby a případné problémy, tak zajistíme odstranění těchto problémů, popřípadě kompenzaci nebo rozvázání pracovního vztahu a zasmluvnění společnosti jiné.


Pravidlem je to, že pokud firma či živnostník vidí kontrolu prováděných a fakturovaných prací, nedovolí si nějakým způsobem šetřit na materiálu popřípadě fakturovat neprováděné věci. Jednoduše ví, že nad nimi stojí odborník, který tyto věci odhalí a následně bude požadovat jejich nápravu nebo finanční kompenzaci. 

V čem se lišíme od ostatních?
Naším hlavním krédem a základním kamenem je - odborně a poctivě.

Jsme na těchto dvou věcech založeni, a proto si nedovolíme pošpinit si své jméno kvůli úplatkům a jinému neprofesionálnímu chování. Vybíráme si pouze prověřené spolupracovníky. 


Klasické stavební firmy zpravidla pracují tak, že pokud to individuální situace dovolí, snaží se z jednotlivých prací vytěžit co možná největší finanční zisk. To je samozřejmě pochopitelné, ale ne všechny prostředky ke zvýšení finančního zisku jsou legální nebo správné.


Příklady na co si dát pozor:

• záměna materiálu za levnější (pod zakrytými konstrukcemi už většinou není možná kontrola fakturovaného materiálu a tak nezbývá než zhotoviteli věřit nebo si vše hlídat dopředu)

• 
ošizování jednotlivých výměr (pokud se například nedodrží projektovaná hloubka výkopu o 20cm, tak ve finále může zhotovitel objednat o 1/5 méně betonu a Vám samozřejmě fakturovat celou částku)

• 
úplné vypuštění prací, které měli být prováděny, ale zhotovitel ví, že laik na to nepřijde (v projektové dokumentaci stojí, že pod příjezdovou komunikaci mělo být použito zahutněné, štěrkové souvrství typu – 30cm 32/63, 20cm 0/32, 4cm 0/4 – pokud udělá 30cm 0/63 a poté 4cm 0/4, tak na to laik nemusí přijít a návoz + ušetřený materiál může investora okrást i o desetitisíce)

• 
slovíčkaření – pod „rádoby“ odbornými termíny mohou být skryty výmysly, popřípadě pod dvěma výrazy může být to samé a vy platíte jednu věc dvakrát. Příklad: Před montáží hydroizolace na základovou desku je potřeba podklad napenetrovat a použít adhezní můstek - Penetrace a adhezní můstek je v tomto případě to samé a položka by se opakovala.

Důležitá je samozřejmě i kontrola prováděných výztuží, kontrola dodacích listů jednotlivých materiálů (je jiná cena za beton C12/15 a za beton C 25/30), kontrola správného osazení překladů atd. Těchto příkladů je neuvěřitelně hodně a není v našich silách vypsat všechny.


Proč si nechat od nás poradit?
Díky každodennímu kontaktu se stavebními firmami a stavebninami máme samozřejmě daleko větší rozsah kontaktů a lepší vyjednávací podmínky než koncový zákazník. Ne všechny firmy a pracovníci shánějí zakázky přes internet a tak pouhým „brouzdáním“ po internetu investor nemůže zjistit kompletní možnosti jeho výstavby.

Kontakt

Martin Jakoubek
Tel.: +420 727 841 811
info@stavebnitechnik.cz
 
Adresa kanceláře:

U Cukrovaru 509/4
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

GPS: 50.6655467N, 14.0703081E,

Jak se k nám dostanete?