Úvodní stránka » Stavba

Stavba

Pozemek

- velikost: pozemek u volně stojícího domu by neměl být menší než 400m2, u řadového menší než 300m2. Samozřejmě záleží na tom, co vše chcete na pozemku mít. Pokud budete chtít vedle domu zahradu s altánem, bazén, hřiště atd., určitě 400m2 stačit nebude.

- tvar: ideální tvar pozemku by měl mít poměr stran cca 2:3

- svažitost pozemku: je důležité si uvědomit, že i přes kouzlo výhledu ze svažitého pozemku je stavění na takovémto pozemku dražší. Vznikají např. náklady na opěrné zdi, prodraží se betonování základů atd. Dále je v budoucnu složitější údržba i využití svažitého terénu bez použití srovnání opěrnými zdmi. Ideální stavební pozemek se tedy bere rovinatý, případně se sklonem do 10%. I přes tato negativa jsem i já osobně dal přednost pozemku ve svahu, protože výhled je prostě výhled.

- orientace ke světovým stranám: v ideálním případě volte pozemek, jehož strana směrem ke komunikaci je orientována přibližně na sever a v případě svažitého pozemku takové, které se svažují k jihu či západu. Domy na těchto pozemcích mají více slunce. V každém případě doporučuji návštěvu pozemku před koupí v době východu a západu slunce. Zjistíte tím např. stínění od stromů, okolní zástavby atd. Dále budete vědět, jak dlouho se u Vás slunce bude držet (délka i stínění se mění v závislosti na ročním období)

- druh podloží a výskyt podzemní vody: vhodné je se vyhnout pozemku na navážce. V případě výskytu skály je potřeba počítat se ztíženými, nákladnějšími výkopy a budoucímu navážení kvalitnější zeminy. Pokud podloží patří do kategorie nesoudržných zemin, bude zřejmě zapotřebí udělat hlubší základy, v nejhorším případě navrtání pilot. V případě výskytu vysoké hladiny podzemních vod mohou vzniknout vícenáklady pro odvodnění-drenáže, vsakovací jezírka atd. V každém případě je nejjednodušší si nechat udělat geologický průzkum, který i tak budete potřebovat pro stavební povolení. Tento průzkum zahrnuje i určení třídy výskytu radonu.

Dále si určitě zkontrolujte, zda se pozemek nenachází v záplavové oblasti.

- inženýrské sítě: pokud nejsou k pozemku přivedeny jednotlivé sítě (elektro, voda, kanalizace, plyn) je důležité si před koupí zjistit zda a za jakých podmínek lze sítě přivést. Voda lze řešit vrtanou studnou (i v tomto případě je potřeba mít kladná vyjádření od sousedů, rozbor vody, atd.) Kanalizace lze řešit septikem případně čističkou a přepadem.

- věcná břemena: je potřeba si zjistit zda jsou na pozemek nahlášena a případně o jaké se jedná. Například může vést přes pozemek elektrické vedení a nemusí být povolena stavba, případně může být nějakým způsobem omezena.

- příjezdová cesta: pokud není součástí samotného pozemku, je důležité si před koupí vyřídit věcné břemeno. Nevěřte ústním slibům, protože bez příjezdové cesty je pozemek v podstatě bezcenný. Dále je potřeba mít příjezdovou cestu s co možná nejmenším sklonem, pokud možno zpevněnou.

- oplocení: pokud je pozemek oplocen, ušetříte budoucí investici. Plot se pohybuje, u normálního pozemku (cca 1000m2)a v nejlevnější variantě, kolem 120 000Kč.

- lokalita a dostupnost: není potřeba rozepisovat to, že jiný kraj=jiná cena. Obecně ale platí to, že vyšší hodnotu mají pozemky dostupné MHD. Dále rozhoduje dostupnost úřadů, škol, pošty atd. Bydlení na samotě sice má své kouzlo, ale nevýhodou je možnost „nezvaných hostů“, kteří, v zabydlené oblasti, mají ztíženou situaci.
Na druhou stranu není dobré stavět dům vedle průmyslové zóny nebo třeba zemědělské usedlosti. V době návštěvy nemusíte nic slyšet ani cítit, ale stačí, aby se obrátil vítr, a zjistíte, že se v takovýchto podmínkách žít nedá.
Dále si musíme dát pozor při stavbě v CHKO. Existují obecná pravidla pro výstavbu na území chráněných krajinných oblastí (CHKO), přesto každý stavebník musí počítat s tím, že v každé oblasti budou mít ještě další požadavky odrážející specifikum daného regionu. Jedná se o sklon střechy, výběr materiálu, výběr barev atd.

- druh pozemku, stavební parcela: Nejlepší je kupovat pozemek s vyřízenou stavební parcelou. V každém případě existuje několik druhů pozemků-trvale travní porost, louka, zastavěné plochy a nádvoří atd. V první řadě je nejdůležitější si jistit, zda existuje pro danou obec územní plán a zda je tato parcela v něm vedena jako plocha pro zástavbu rodinnými domy. Pro převod na stavební parcelu musíte požádat o vynětí části pozemku, pod budoucím domem, ze zemědělského půdního fondu.

Tyto kroky jsou pro laika celkem složité, a proto doporučuji se optat profesionála, který ví jak přesně postupovat.

- ostatní: nevýhodou může také být vysoký výskyt komárů, mušek, vos (nejčastěji pokud jsou poblíž mokřiny, močály). Také je důležité poptat se v okolí na sousedy a celkově je dobré se místních optat na zkušenosti s bydlením. Dále není dobré mít u pozemku hlavní silnici nebo železnici, ale ne každému to vadí.


Výběr pozemku je prvním a v každém případě důležitým krokem. Neméně důležitými jsou ale i následující, se kterými Vám rádi poradíme. 

Příprava stavby
• financování
• stavební řízení
• zaměření pozemku
• projekt domu
• stavební materiál, mechanizace a nářadí

Základová deska

• vytyčení a zafixování bodů (lavičkování)
• kontrola podzemních sítí kvůli možnému střetu
• skrývka ornice
• výkop základových pasů + osazení chrániček vlastních sítí + hutnění
• betonáž prostých pasů + osazení výztuže pro provázání se železobetonovými základy
• ztracené bednění + osazení výztuže + betonáž železobetonových pasů
• montáž kanalizace a ostatních sítí
• zásypy + hutnění
• montáž výztuže, bednění + betonáž základové desky

Hrubá stavba
• izolace základové desky
• založení stavby
• zdění nosného a nenosného zdiva
• osazení překladů
• betonáže železobetonových věnců
• montáž stropního systému (spiroll, miako…)
• komín
• montáž krovu + střešní krytina + klempířské prvky

Instalace a rozvody sítí
• kanalizace
• elektroinstalace
• rozvody vody
• vytápění
• vzduchotechnika
• informační a zabezpečovací systémy

Výplně otvorů
• montáž zárubní nebo obložek pro dveře
• vyrovnání ostění, nadpraží a prahů
• montáž oken a dveří
• montáž prahů, parapetů a kování
• žaluzie

Zateplení a izolace
• izolace fasády (polystyren, vata)
• hydroizolace a zateplení soklu
• nopová folie
• zateplení podkroví
• izolace podlah

Omítky a štuky
• vyrovnání izolace fasády
• přetažení lepidlem a vyztužení perlinkou
• venkovní omítky
• vnitřní omítky
• povrchová úprava soklu
• štukování

Dokončení stavby
• lité podlahy
• PVC, koberce a plovoucí podlahy
• Dlažby a obklady
• sádrokartony
• malování a tapety
• zásuvky a sanita
• kolaudace 

Při stavbě domu svépomoci je třeba si zajistit stavební dozor dle stavebního zákona Stavební zákon paragraf § 160. Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 , § 104 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý.

 

 

Kontakt

Martin Jakoubek
Tel.: +420 727 841 811
info@stavebnitechnik.cz
 
Adresa kanceláře:

U Cukrovaru 509/4
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

GPS: 50.6655467N, 14.0703081E,

Jak se k nám dostanete?